WAP Kehrwalzen und Seitenbesen

kw-3537Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: 1001
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung+Thermoschutz
Besatz: S 2
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3538Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: 1001
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung
Besatz: S2
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3537Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: 300 TW
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung+Thermoschutz
Besatz: S 2
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3538Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: 300 TW
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung
Besatz: S2
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: 680
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: 680
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3537Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Aero 300
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung+Thermoschutz
Besatz: S 2
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3538Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Aero 300
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung
Besatz: S2
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3537Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Aero 700
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung+Thermoschutz
Besatz: S 2
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3538Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Aero 700
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung
Besatz: S2
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3537Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Aero 840
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung+Thermoschutz
Besatz: S 2
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3538Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Aero 840
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung
Besatz: S2
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3775Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Feinstaub
Mass: 140/350/2R/1T
Besatz: PPS 030 GL-GE
VPE: 1 Stück
39.10€
kw-3776Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 5.777-023
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: PPN Standard
Mass: 140/350/2R/1T
Besatz: PPN 040 GL-S
VPE: 1 Stück
35.20€
kw-3777Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Gemischt
Mass: 140/350/2R/1T
Besatz: PPN 040 GL-S / WDR.030
VPE: 1 Stück
42.25€
kw-3778Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 460/240 mm/10R/2 HS
Besatz: PES-5K-Mischung
VPE: 1 Stück
72.10€
kw-3779Kehrwalze
Passend für WAP
OEM: 67138 + 105711
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 460/240 mm/10R/2 HS
Besatz: NYL 020 GL-S
VPE: 1 Stück
73.20€
kw-3780Kehrwalze
Passend für WAP
OEM: 67139
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 460/240 mm/10R/2 HS
Besatz: PPN 040 GL-S
VPE: 1 Stück
58.60€
kw-3781Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 460/240 mm/10R/2 HS
Besatz: PPN 040 GL-S/WELLDR.
VPE: 1 Stück
62.70€
kw-3782Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 460/240 mm/10R/2 HS
Besatz: PPN 070 GLW
VPE: 1 Stück
75.60€
kw-3783Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: BK 900 / KSE 770 / KSP 770
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 460/240 mm/10R/2 HS
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
78.30€
kw-6162Saugmotor
Passend für WAP
OEM: 2.638-869
Gerät: GT
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,1-stufig
Mass: GH 136 / TBH 50 / D 144 mm / 1100 Watt/I
Besatz: 230 V/ 1-stufig
VPE: 1 Stück
88.60€
kw-5854
Passend für WAP
Gerät: KSE 770
Filter für Industriekehrmaschinen
Art:
Einsatz: Kastenfilter
Mass: 476 x 280 x 55 mm
Besatz: Polyester
VPE: 1 Stück
150.70€
kw-5855
Passend für WAP
Gerät: KSE 970
Filter für Industriekehrmaschinen
Art:
Einsatz: Kastenfilter
Mass: Polyester
Besatz: 560 x 260 x 45 mm
VPE: 1 Stück
194.60€
kw-3775Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: KSE 970 / KSP 970
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Feinstaub
Mass: 140/350/2R/1T
Besatz: PPS 030 GL-GE
VPE: 1 Stück
39.10€
kw-3776Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 5.777-023
Gerät: KSE 970 / KSP 970
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: PPN Standard
Mass: 140/350/2R/1T
Besatz: PPN 040 GL-S
VPE: 1 Stück
35.20€
kw-3777Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: KSE 970 / KSP 970
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Gemischt
Mass: 140/350/2R/1T
Besatz: PPN 040 GL-S / WDR.030
VPE: 1 Stück
42.25€
kw-3784Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: KSE 970 / KSP 970
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Feinstaub
Mass: 575/230/10R/2HS
Besatz: PES-5K-Mischung
VPE: 1 Stück
110.55€
kw-3785Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: KSE 970 / KSP 970
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 575/230/10R/2HS
Besatz: Nylon 0,2 gl-s
VPE: 1 Stück
67.70€
kw-5515Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: KSE 970 / KSP 970
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 575/230/10R/2HS
Besatz: PPN 040 GL-S
VPE: 1 Stück
89.90€
kw-3786Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: KSE 970 / KSP 970
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Kehrwalze bestehend aus 4 Halbschalen 1 Satz=2 Halbschalen
Mass: 575/230/10R/2HS
Besatz: PPN 040 GL-S/WELLDR.
VPE: 1 Stück
74.95€
kw-3788Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: KSE 970 / KSP 970
Bürsten für Kehrmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Feinstaub
Mass: 575/230/10R/2HS
Besatz: Union
VPE: 1 Stück
149.10€
kw-5854
Passend für WAP
Gerät: KSP 770
Filter für Industriekehrmaschinen
Art:
Einsatz: Kastenfilter
Mass: 476 x 280 x 55 mm
Besatz: Polyester
VPE: 1 Stück
150.70€
kw-5855
Passend für WAP
Gerät: KSP 970
Filter für Industriekehrmaschinen
Art:
Einsatz: Kastenfilter
Mass: Polyester
Besatz: 560 x 260 x 45 mm
VPE: 1 Stück
194.60€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: M 2 L
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: M 2 L
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3867Sauglippe
Passend für WAP
Gerät: RA 500 E
Sauglippen für Schrubbmaschinen
Art: Sauglippe
Einsatz: Sauglippe vorne
Mass: 690 x 40 mm
Besatz: Polyurethan braun
VPE: 1 Stück
25.50€
kw-3868Sauglippe
Passend für WAP
Gerät: RA 500 E
Sauglippen für Schrubbmaschinen
Art: Sauglippe
Einsatz: Sauglippe hinten
Mass: 690 x 40 mm
Besatz: Polyurethan blau
VPE: 1 Stück
25.50€
kw-3869Sauglippe
Passend für WAP
Gerät: RA 500 E
Sauglippen für Schrubbmaschinen
Art: Sauglippe
Einsatz: Stützleiste
Mass: 690 x 30 mm
Besatz: Gummi schwarz
VPE: 1 Stück
5.40€
kw-3870Sauglippe
Passend für WAP
Gerät: RA 500 E
Sauglippen für Schrubbmaschinen
Art: Sauglippe
Einsatz: Sauglippensatz
Mass: 690 mm Satz 1xvorne/1xhinten/1xStützleiste
Besatz: Polyurethan braun/blau + Gummi
VPE: 1 Satz a 50 Stück
702.00€
kw-6162Saugmotor
Passend für WAP
OEM: 2.638-869
Gerät: RA 500 E
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,1-stufig
Mass: GH 136 / TBH 50 / D 144 mm / 1100 Watt/I
Besatz: 230 V/ 1-stufig
VPE: 1 Stück
88.60€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SB 710
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SB 710
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SB 711
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SB 711
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SB 720
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SB 720
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3935Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: 5-Komponenten-Mix
Mass: T 305 mm
Besatz: PPS 0,3 gl-ge/5 K-Borste
VPE: 1 Stück
71.00€
kw-3936Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: T 305 mm
Besatz: NYL 050 GLW / MYP 090 GL-S
VPE: 1 Stück
96.20€
kw-3937Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25288
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: T 305 mm
Besatz: PPN 030 GL-BL /
VPE: 1 Stück
45.90€
kw-3938Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25292
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 305 mm
Besatz: PPN 075 GL
VPE: 1 Stück
45.90€
kw-3939Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Randteller
Mass: T 305 mm
Besatz: PPN 075 GLW
VPE: 1 Stück
87.30€
kw-3940Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25289
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: T 305 mm
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
63.20€
kw-3941Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25291
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 305 mm
Besatz: GRIT 1,2 mm
VPE: 1 Stück
111.00€
kw-3943Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25302
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 305 mm
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
87.50€
kw-3960DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 330/115 mm DOM Standard
Besatz: Voll-Haftbelag mit GummiUnterlage
VPE: 1 Stück
62.50€
kw-3961DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 365/115 mm DOM Standard
Besatz: EWU-HaftbelagVoll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
91.20€
kw-3962DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 300
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 365/115 mm DOM Standard
Besatz: Voll-Haftbelag ohne Gummi
VPE: 1 Stück
86.80€
kw-3904Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: 5-Komponenten-Mix
Mass: T 365 mm
Besatz: PPS 0,3 gl-ge
VPE: 1 Stück
76.60€
kw-3905Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: T 370 mm
Besatz: PPN 040 GLW / PPN 090 GL
VPE: 1 Stück
136.60€
kw-3906Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25286
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: T 365 mm
Besatz: PPN 030 GL
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3907Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25282
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 365 mm Standard
Besatz: PPN 070 GLW
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3908Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben hart
Mass: T 365 mm Standard
Besatz: PPN 1,0 mm glw
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3909Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25257
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: T 365 mm
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
74.40€
kw-3910Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25285
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 365 mm
Besatz: GRIT 1,2
VPE: 1 Stück
186.00€
kw-4798Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25285
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 365 mm
Besatz: GRIT-S 1,5 GR/GN
VPE: 1 Stück
205.10€
kw-3912Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25283
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 365 mm
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
91.20€
kw-3913Seitenbesen
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Seitenbesen
Einsatz: Kratzen
Mass: T 360 mm Fettschmutz
Besatz: RDR.1,2
VPE: 1 Stück
156.70€
kw-3963DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 405/115 mm DOM Standard
Besatz: PPN 0,9 mm weiss
VPE: 1 Stück
92.10€
kw-3964DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Stahlwollpads
Mass: T 405/102
Besatz: Gummi Noppen
VPE: 1 Stück
116.00€
kw-3965DOM-Treibteller
Passend für WAP
OEM: 25303
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 405/115 mm DOM Standard
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
98.20€
kw-3966DOM-Treibteller
Passend für WAP
OEM: 25304
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 405/115 mm DOM Highspeed
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
160.50€
kw-3967DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 460/115 mm DOM Standard
Besatz: Vollhaftbelag mit Gummi 10mm
VPE: 1 Stück
114.60€
kw-3968DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 405/115 mm DOM Standard
Besatz: Rubber ohne Schaumgummi
VPE: 1 Stück
86.90€
kw-3969Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Haftbelag Gummi für Schleifpapier
Mass: T 370 mm DOM
Besatz: Gummi-Haftbelag
VPE: 1 Stück
124.60€
kw-3923DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Haftbelag Gummi für Schleifpapier
Mass: T 405 mm mit DOM
Besatz: Gummi-Haftbelag
VPE: 1 Stück
131.70€
kw-3970DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 400
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Haftbelag Gummi für Schleifpapier
Mass: T 430 mm DOM
Besatz: Gummi-Haftbelag
VPE: 1 Stück
131.70€
kw-6448Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: T 380 mm
Besatz: PPN 0,3 weiss/weich
VPE: 1 Stück
55.70€
kw-6449Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: T 380 mm /8R Noppenbürste
Besatz: PN 0.5 / 1.0
VPE: 1 Stück
85.30€
kw-6450Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 380 mm
Besatz: PPN 0,7 mm weiss
VPE: 1 Stück
55.70€
kw-6451Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller kurze Borsten
Mass: 380 mm
Besatz: PPN 0,9 mm weiss/BH20
VPE: 1 Stück
75.70€
kw-6452Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: T 380 mm
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
60.70€
kw-6453Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 380 mm
Besatz: Grit 1,2 mm grau K120
VPE: 1 Stück
192.10€
kw-6460Seitenbesen
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Seitenbesen
Mass: T 380 mm
Besatz: Runddraht 2,0 mm
VPE: 1 Stück
170.10€
kw-6461DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller kurze Borsten
Mass: T 405/123 mm Dom Standard
Besatz: PPN 0,9 mm weiss
VPE: 1 Stück
92.10€
kw-6462DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 405/123 mm DOM Highspeed
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
160.50€
kw-6463DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 380/123 mm DOM Standard
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
86.40€
kw-6464DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Treibteller
Mass: T 405/123 mm Dom Standard
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
98.20€
kw-6465DOM-Treibteller
Passend für WAP
Gerät: SP 401
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: DOM-Treibteller
Einsatz: Haftbelag Gummi für Schleifpapier
Mass: 405 mm mit DOM
Besatz: Gummi-Haftbelag
VPE: 1 Stück
131.70€
kw-3944Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SP 500
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: 5-Komponenten-Mix
Mass: T 430 mm
Besatz: PPS 0,3 gl-ge
VPE: 1 Stück
72.10€
kw-3945Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25297
Gerät: SP 500
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: T 430 mm
Besatz: PPN 0,3 GL
VPE: 1 Stück
63.00€
kw-3946Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25293
Gerät: SP 500
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 430 mm
Besatz: PPN 075 GL
VPE: 1 Stück
63.00€
kw-3947Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25295
Gerät: SP 500
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: T 430 mm
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
67.80€
kw-3948Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 3CA013-04
Gerät: SP 500
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 430 mm
Besatz: GRIT 1,2 mm
VPE: 1 Stück
206.20€
kw-3949Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25276
Gerät: SP 500
Bürsten für Einscheibenmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 430 mm
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
114.60€
kw-4857Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 4
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 176 / TBH 72 / D 144 / 1200 Watt/S
Besatz: 230 V/ 2-stufig doppelt isoliert
VPE: 1 Stück
117.60€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 4
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-4857Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 450-11
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 176 / TBH 72 / D 144 / 1200 Watt/S
Besatz: 230 V/ 2-stufig doppelt isoliert
VPE: 1 Stück
117.60€
kw-4857Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 550-11
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 176 / TBH 72 / D 144 / 1200 Watt/S
Besatz: 230 V/ 2-stufig doppelt isoliert
VPE: 1 Stück
117.60€
kw-4857Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 550-31
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 176 / TBH 72 / D 144 / 1200 Watt/S
Besatz: 230 V/ 2-stufig doppelt isoliert
VPE: 1 Stück
117.60€
kw-4857Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 650-11
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 176 / TBH 72 / D 144 / 1200 Watt/S
Besatz: 230 V/ 2-stufig doppelt isoliert
VPE: 1 Stück
117.60€
kw-4857Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 651-11
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 176 / TBH 72 / D 144 / 1200 Watt/S
Besatz: 230 V/ 2-stufig doppelt isoliert
VPE: 1 Stück
117.60€
kw-5853Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 651-11
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 175 / TBH 72 / D 144 mm / 1400 Watt/S
Besatz: 230 V / 2-stufig
VPE: 1 Stück
137.80€
kw-5853Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 850 S
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 175 / TBH 72 / D 144 mm / 1400 Watt/S
Besatz: 230 V / 2-stufig
VPE: 1 Stück
137.80€
kw-4857Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SQ 850-11
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 176 / TBH 72 / D 144 / 1200 Watt/S
Besatz: 230 V/ 2-stufig doppelt isoliert
VPE: 1 Stück
117.60€
kw-3935Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: 5-Komponenten-Mix
Mass: T 305 mm
Besatz: PPS 0,3 gl-ge/5 K-Borste
VPE: 1 Stück
71.00€
kw-3936Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: T 305 mm
Besatz: NYL 050 GLW / MYP 090 GL-S
VPE: 1 Stück
96.20€
kw-3937Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25288
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: T 305 mm
Besatz: PPN 030 GL-BL /
VPE: 1 Stück
45.90€
kw-3938Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25292
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 305 mm
Besatz: PPN 075 GL
VPE: 1 Stück
45.90€
kw-3939Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Randteller
Mass: T 305 mm
Besatz: PPN 075 GLW
VPE: 1 Stück
87.30€
kw-3940Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25289
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: T 305 mm
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
63.20€
kw-3941Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25291
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 305 mm
Besatz: GRIT 1,2 mm
VPE: 1 Stück
111.00€
kw-3942Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 305 mm
Besatz: Streifen-Haftbelag
VPE: 1 Stück
72.50€
kw-3943Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25302
Gerät: SSB 600-M / SSE 600-M / SSB 660-M / SSE 660-M
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 305 mm
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
87.50€
kw-3904Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: 5-Komponenten-Mix
Mass: T 365 mm
Besatz: PPS 0,3 gl-ge
VPE: 1 Stück
76.60€
kw-3905Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: T 370 mm
Besatz: PPN 040 GLW / PPN 090 GL
VPE: 1 Stück
136.60€
kw-3906Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25286
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: T 365 mm
Besatz: PPN 030 GL
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3907Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25282
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 365 mm Standard
Besatz: PPN 070 GLW
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3908Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben hart
Mass: T 365 mm Standard
Besatz: PPN 1,0 mm glw
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3909Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25257
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: T 365 mm
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
74.40€
kw-3910Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25285
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 365 mm
Besatz: GRIT 1,2
VPE: 1 Stück
186.00€
kw-4798Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25285
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 365 mm
Besatz: GRIT-S 1,5 GR/GN
VPE: 1 Stück
205.10€
kw-3911Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 365 mm
Besatz: Streifen -Haftbelag
VPE: 1 Stück
75.00€
kw-3912Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25283
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 365 mm
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
91.20€
kw-3913Seitenbesen
Passend für WAP
Gerät: SSB 800 / SSE 800
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Seitenbesen
Einsatz: Kratzen
Mass: T 360 mm Fettschmutz
Besatz: RDR.1,2
VPE: 1 Stück
156.70€
kw-3905Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: T 370 mm
Besatz: PPN 040 GLW / PPN 090 GL
VPE: 1 Stück
136.60€
kw-3906Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25286
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: T 365 mm
Besatz: PPN 030 GL
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3907Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25282
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 365 mm Standard
Besatz: PPN 070 GLW
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3908Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben hart
Mass: T 365 mm Standard
Besatz: PPN 1,0 mm glw
VPE: 1 Stück
65.20€
kw-3909Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25257
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: T 365 mm
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
74.40€
kw-3910Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25285
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 365 mm
Besatz: GRIT 1,2
VPE: 1 Stück
186.00€
kw-4798Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25285
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 365 mm
Besatz: GRIT-S 1,5 GR/GN
VPE: 1 Stück
205.10€
kw-3911Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 365 mm
Besatz: Streifen -Haftbelag
VPE: 1 Stück
75.00€
kw-3912Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 25283
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 365 mm
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
91.20€
kw-3913Seitenbesen
Passend für WAP
Gerät: SSE 450 / SSB 450
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Seitenbesen
Einsatz: Kratzen
Mass: T 360 mm Fettschmutz
Besatz: RDR.1,2
VPE: 1 Stück
156.70€
kw-3790Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 350
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: 130/165 mm
Besatz: PPN 0,4 mm schwarz
VPE: 1 Stück
51.40€
kw-3791Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 350
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: 165 mm
Besatz: Streifen-Haftbelag
VPE: 1 Stück
35.00€
kw-3792Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: SSE 400 / SSB 400
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Nylon hart
Mass: 330/86 mm VOB
Besatz: Nylon 0,4 mm weiss
VPE: 1 Stück
73.65€
kw-3793Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: SSE 400 / SSB 400
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Weich
Mass: 330/86 mm VOB
Besatz: PPN 0,2 mm schwarz
VPE: 1 Stück
60.50€
kw-3887Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SSE 430
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig tangential
Mass: GH 175,5 / TBH69 / D 144 / 1100 Watt/L
Besatz: 230 V / 2 -stufig/ TG
VPE: 1 Stück
177.60€
kw-3795Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: 5-Komponenten-Mix
Mass: 390/430 mm/8R
Besatz: PES 5K-Borste
VPE: 1 Stück
104.40€
kw-3805Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: 390/430 mm/8R Noppenbürste
Besatz: PPN 0.25/0.5
VPE: 1 Stück
79.10€
kw-3796Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 80210100
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: 390/430 mm/8R
Besatz: PPN 0,3 mm weiss
VPE: 1 Stück
76.60€
kw-3797Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: 390/430 mm/8R Noppenbürste
Besatz: PPN 0.5 / 1.0
VPE: 1 Stück
79.10€
kw-3798Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 80210000
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: 390/430 mm/8R
Besatz: PPN 0,7 mm weiss
VPE: 1 Stück
76.60€
kw-3800Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 6.369-478
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: 390/430 mm/8R
Besatz: Union
VPE: 1 Stück
119.10€
kw-3801Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 80210400
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: 390/430 mm/8R
Besatz: Nylon-Grit 1,2 mm
VPE: 1 Stück
188.70€
kw-4800Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: 390/430 mm/8R
Besatz: Nylon-Grit 1,5 mm
VPE: 1 Stück
204.20€
kw-3802Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 6.369-475
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: 390/430 mm
Besatz: Streifen-Haftbelag
VPE: 1 Stück
96.60€
kw-3803Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 80210700
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: 390 mit Haftbelag/Snapper
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
109.10€
kw-3804Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 430 / SSB 430
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Kratzen
Mass: T380/390 mit Flansch
Besatz: Runddraht 2,0 mm
VPE: 1 Stück
170.10€
kw-4088Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Noppenbürste
Mass: T 442 mm
Besatz: Nylon 0,5+PPN 0,9x1,0 mm
VPE: 1 Stück
130.50€
kw-4089Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66820030+036404645
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: T 442 mm
Besatz: PPN 030 gl w
VPE: 1 Stück
72.30€
kw-4090Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66820020+036404644
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 442 mm
Besatz: PPN 070 GLW
VPE: 1 Stück
72.30€
kw-4091Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66820010+036404643
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: T 442 mm
Besatz: PPN 1,0 mm gl w
VPE: 1 Stück
72.30€
kw-4092Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 6515+036.515
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: T 442 mm
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
73.40€
kw-4876Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 442 mm
Besatz: Nylon-Grit 1,2 K120
VPE: 1 Stück
152.40€
kw-4093Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66820040+036404646
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: T 442 mm
Besatz: GRIT-S 1,5 GR
VPE: 1 Stück
152.40€
kw-4094Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66720010+036405522
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 442 mm
Besatz: Streifen-Haftbelag
VPE: 1 Stück
100.00€
kw-4095Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 6513
Gerät: SSE 460 / SSB 460
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: T 442 mm
Besatz: Haftbelag voll
VPE: 1 Stück
127.40€
kw-3806Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: SSE 480 / SSB 480
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Nylon hart
Mass: 495/86 mm VOB
Besatz: Nylon 0,4 mm weiss
VPE: 1 Stück
105.70€
kw-3807Kehrwalze
Passend für WAP
Gerät: SSE 480 / SSB 480
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Kehrwalze
Einsatz: Weich
Mass: 495/86 mm VOB
Besatz: PPN 0,2 mm schwarz
VPE: 1 Stück
92.30€
kw-3576Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SSE 500
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 161 / TBH69 / D 144 / 870 Watt/L
Besatz: 230 V 2-stufig
VPE: 1 Stück
179.80€
kw-3926Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 500 / SSB 500
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: 480/520mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: PPN 0,3 mm
VPE: 1 Stück
92.50€
kw-3927Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 500 / SSB 500
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: 480/520mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: PPN 0,7 mm weiss/glatt
VPE: 1 Stück
92.50€
kw-3929Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 500 / SSB 500
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: 480/520mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
112.30€
kw-3930Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 500 / SSB 500
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: 480/520mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: Nylon-Grit Siliz. 1.2/K120
VPE: 1 Stück
258.80€
kw-3931Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 20229142
Gerät: SSE 500 / SSB 500
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: 505 mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
114.40€
kw-4098Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: 5-Komponenten-Mix
Mass: D 490mm BH=40 mm 3 Nippel
Besatz: PPS 0,3 gl-ge
VPE: 1 Stück
101.70€
kw-4099Tellerbesen - Kunststoffkörper
Passend für WAP
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbesen - Kunststoffkörper
Einsatz: Noppenbürste
Mass: T 490 mm
Besatz: Nylon 0,5+PPN 0,9x1,0 mm
VPE: 1 Stück
127.40€
kw-4100Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66823020+036404654
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: D 490mm BH=40 mm 3 Nippel
Besatz: PPN 0,3 mm glatt
VPE: 1 Stück
80.90€
kw-4101Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66823030+036405631
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: D 490mm BH=40 mm 3 Nippel
Besatz: PPN 0,6 mm glatt
VPE: 1 Stück
91.70€
kw-4102Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66823010+036404653
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben hart
Mass: D 490mm BH=40 mm 3 Nippel
Besatz: PPN 0,9 mm schwarz/glatt
VPE: 1 Stück
80.90€
kw-4103Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: D 490mm BH=40 mm 3 Nippel
Besatz: Union-Naturfaser
VPE: 1 Stück
124.40€
kw-4104Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66823040+036405632
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: D 490mm BH=40 mm 3 Nippel
Besatz: Nylon-Grit 1,2 K120
VPE: 1 Stück
187.80€
kw-4105Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 66723010+036405526
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: D490 mm
Besatz: Haftbelag Streifen
VPE: 1 Stück
117.60€
kw-4106Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 530 / SSB 530
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: D490 mm
Besatz: Haftbelag voll
VPE: 1 Stück
144.80€
kw-3887Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: SSE 540
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig tangential
Mass: GH 175,5 / TBH69 / D 144 / 1100 Watt/L
Besatz: 230 V / 2 -stufig/ TG
VPE: 1 Stück
177.60€
kw-3926Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 580 / SSB 580
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Shampoo
Mass: 480/520mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: PPN 0,3 mm
VPE: 1 Stück
92.50€
kw-3927Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 580 / SSB 580
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schrubben
Mass: 480/520mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: PPN 0,7 mm weiss/glatt
VPE: 1 Stück
92.50€
kw-3929Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 580 / SSB 580
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Polieren
Mass: 480/520mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: UNION
VPE: 1 Stück
112.30€
kw-3930Tellerbürste
Passend für WAP
Gerät: SSE 580 / SSB 580
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Schleifen
Mass: 480/520mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: Nylon-Grit Siliz. 1.2/K120
VPE: 1 Stück
258.80€
kw-3931Tellerbürste
Passend für WAP
OEM: 20229142
Gerät: SSE 580 / SSB 580
Bürsten für Schrubbmaschinen
Art: Tellerbürste
Einsatz: Treibteller
Mass: 505 mm mit Aufnahmeflansch
Besatz: Voll-Haftbelag
VPE: 1 Stück
114.40€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo 711 SB
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo 711 SB
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3537Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo AE
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung+Thermoschutz
Besatz: S 2
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3538Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo AE
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH/TBH 66/D 144/mit Erdung
Besatz: S2
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo SR-C
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo SR-C
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo SR-U
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo SR-U
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€
kw-3310Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: Turbo XL / Turbo 1001 / Turbo 1001 SA
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Einsatz: Staub-Wasser,2-stufig periphär
Mass: GH 169 / TBH 72 / D 144 / 1000 Watt/S
Besatz: 230 V / 2-stufig doppelt isoliert
VPE: 1 Stück
121.20€
kw-3448Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: TW 300 S
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: GH 170/TBH 66/D144/S2/Mit Erdungskabel+Thermoschutz
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
92.65€
kw-3449Saugmotor
Passend für WAP
Gerät: TW 300 S
Saugmotoren
Art: Saugmotor
Mass: 170 GH / TBH 66 / D 144 Mit Erdungskabel
Besatz: 230V/1200 Watt/2-stufig
VPE: 1 Stück
98.00€

Kehrwalzen und Seitenbesen - Lieferinformationen

LieferinformationenWir liefern Ihnen Kehrwalzen, auch Zubringerwalzen genannt mit unterschiedlichen Borstenarten und Borstenanordnungen für jeden Anwendungsfall. Durch verschiedene Borstenanordnungen und durch die Art der Geometrie der Borstenausrichtung können verschiedene Effekte erzielt werden. Durch diese spezielle Anordnungen wird eine wesentlich bessere Leistung erreicht. Die zylindrisch geformten Kehrwalzenkörper sind aus Holz oder Kunststoff, große Bündelbohrungen, viel Besatzmaterial, auch als Besatzmischung. Dadurch ist eine schnelle Montage in Vierkant-, Sechskant-, Rundloch-Aufnahme möglich. Scheibenbesen sind ca. 15 mm breit und lassen sich nebeneinandergesteckt als horizontale Walzenbürste zur Straßenreinigung nutzen. Weiter Produkte sind: Sauglippen, Saugmotoren, Seitenbesen, Tellerbesen, Tellerbürsten, Treibteller, Wildkrautteller und Zubehör.
Kehrwalzen: Wir liefern Ihnen Kehrwalzen mit unterschiedlichen Borstenarten und Borstenanordnungen für jeden Anwendungsfall.
Sauglippen: Sauglippen aus Naturmaterialien, aber auch aus synthetisch hergestellten Kunststoffen.
Saugmotoren: Saugmotoren für Staubsauger, Saugmaschinen, Industrie- staubsauger und Bodenreinigungsmaschinen.
Seitenbesen: Seitenbesen mit unterschiedlichen Borsten, um selbst die verwinkelsten Ecken zu reinigen.
Tellerbürsten: Wir bieten Ihnen Tellerbürsten für optimale Ergebnisse egal ob beim Polieren, Schrubben, Scheuern oder Entschichten.
Treibteller: Universal Treibteller für Standard Pads und High Speed Treibteller für Hochglanzanwendungen.
Wildkrautteller: Bürsten für Kehrmaschinen zum entfernen von Unkraut und Wildbewuchs.
Zubehör: Ersatzteile und Zubehör für Kehr- und Reinigungsmaschinen.

Verwandte Suchbegriffe: kehrwalze, kehrwalzen shop, kehrwalzen für kehrmaschinen, kehrwalze kaufen, kehrwalze für rasentraktor, kehrwalze stihl, kehrwalze für radlader, kehrwalze für traktor, seitenbesen, sauglippen, saugmotoren, seitenbesen, treibteller, wildkrautteller